Hoogbegaafdheid 

Hoogbegaafdheid, wat is dat?

“Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker die complexe zaken aankan. Autonoom, gedreven en nieuwsgierig van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren.” (Kooijman- van Thiel, 2011).

In Nederland wordt intelligentie (IQ) gemeten aan de hand van een intelligentieonderzoek. IQ scores worden vaak onderverdeeld in diverse categorieën;

Het Landelijk Informatie Centrum Hoogbegaafdheid omschrijft hoogbegaafdheid op diverse vlakken vanuit het meerfactorenmodel.

 

Creërend denkvermogen

Veel hoogbegaafden hebben veel waarom vragen, willen weten hoe iets werkt en denken filosoferend. Creatieve oplossingen bedenken om problemen op te lossen waarbij het divergent denken centraal staat. Hoogbegaafden zijn vaak in staat om eigen oplossingen te bedenken bijvoorbeeld voor verschillende vakken als rekenen en taal. Zij hebben een bijzondere vorm van humor met woordspelingen en dubbelzinnigheden.

 

Motivatie

Intrinsieke interesse in belangrijk voor de motivatie bij hoogbegaafden. Zonder intrinsieke interesse zal er lusteloosheid heersen. Wanneer hoogbegaafden gemotiveerd zijn kunnen zij taakgericht werken en doorzetten. De intrinsieke interesse wordt vaak niet getriggerd in het

huidige onderwijs waardoor het hoogbegaafde kind weinig doorzettingsvermogen lijkt te hebben. Het is belangrijk op om zoek te gaan naar een onderwerp waar het hoogbegaafde kind geïnteresseerd is. Als de omgevingsfactoren stimulerend werken, wordt het kind uitgedaagd en worden de persoonskenmerken zichtbaar in ‘hoogbegaafd’ gedrag.

 

Gezin

Ouders zijn een belangrijke factor in de ontwikkeling van een kind. De omgeving zorgt voor stimulering, beantwoording van de hoe- en waaromvragen en staan open voor snelle ontwikkeling van het kind. Het kind krijgt activiteiten aangeboden op zijn eigen ontwikkelingsniveau en wordt hierdoor gestimuleerd om eigen hobby’s en interesses te vormen.

 

School

Hoogbegaafden kinderen hebben vaak te hoge verwachtingen van school, wat zij dachten te gaan leren wordt vaak niet aangeboden waardoor een hoogbegaafde gedemotiveerd kan raken. De lesstof is onder het niveau of het tempo is te traag waardoor zij kunnen gaan onderpresteren of verveelt raken. Het is van belang dat een school genoeg kennis en vaardigheden heeft om de hoogbegaafde leerling te kunnen onderwijzen en te begeleiden.

 

Peers

Peers zijn ontwikkelingsgelijken, maar niet perse leeftijdsgenoten. Hoogbegaafde kinderen vinden vaker aansluiting bij oudere kinderen vanwege de voorsprong in hun ontwikkeling. Blijwijs is voorstander van fulltime hoogbegaafden onderwijs zodat een kind zich kan spiegelen aan ontwikkelingsgelijken, in leerkuilen kan komen en elkaar kunnen motiveren om verder ontwikkelen. Het is belangrijk om peers te ontmoeten en vrienden te kunnen maken van een eigen ontwikkelingsniveau.