Begeleiding kind 

Kinderen met meer- of hoogbegaafdheid denken intenser en leren anders. Door samen te kijken naar de mogelijke oplossingen voor de ontwikkelvraag, vaardigheden te versterken, talenten in te zetten en te werken met kleine tussendoelen zal het kind successen ervaren en groeien naar het einddoel. De begeleiding kan individueel of in groepsverband plaatsvinden, afhankelijk van het leerdoel. Ouders en school worden betrokken bij de begeleiding van het kind. 

 

* psycho educatie  * welzijn * gedrag * motivatie * samenwerken * zelfvertrouwen * sociale vaardigheden * zelfstandig werken * leren leren * remedial teaching *

Heeft u een andere hulpvraag? Neem contact met ons op, wij denken graag met u mee!

 

Begeleiding ouders

Ouders kunnen in de opvoeding van hun meer - of hoogbegaafde kind tegen diverse uitdagingen aanlopen. Blijwijs ondersteunt de ouders om aan te sluiten bij de begeleidingsbehoeften van hun kind en helpen ouders om hun opvoedingsvaardigheden te versterken. 

 

* psycho educatie * gedrag * gevoeligheden * agressie * motivatie * welzijn * sociale vaardigheden * opvoedingsvaardigheden * 

Heeft u een andere hulpvraag? Neem contact met ons op, wij denken graag met u mee!

 

Professionals 

  Een hoogbegaafd kind in de klas vraagt de nodige uitdaging van een leerkracht. Hoe wordt er aangesloten bij de behoefte van het kind? Lukt het door middel van verdieping en compacten? Krijgt het kind voldoende uitdaging en hoe versterk je de executieve functies? Lukt het om de meer- en hoogbegaafde kinderen door de leerkuil heen te helpen? Natuurlijk geldt dit niet alleen op een school, maar wat zou het fijn zijn als er meer bekendheid komt over hoogbegaafdheid en ontwikkelingsvoorsprong op kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en consultatiebureaus.

 

* trainingen * advies * observaties * beeldcoaching * beleidsontwikkeling * 

Trainingen 

Trainingen die je bij blijven en  waar je direct de volgende dag mee aan de slag kan in de praktijk. Actieve trainingen, met humor en positiviteit gegeven, om meer gespecialiseerd te worden in hoogbegaafdheid. 

 

* Hoe herken je hoogbegaafdheid?* De vaardigheden bij HB* Executieve functies versterken * Onderpresteren en faalangst * Ouderavond over onderwerp bij hoogbegaafdheid *

Heeft u een ander onderwerp voor een training met betrekking tot hoogbegaafdheid? Trainingen kunnen bij ons op maat worden gemaakt! 

 

Wat doen wij